Ước muốn được làm Single Bride trước khi có người yêu và kết hôn.