Như hai đường ray nhỏ .
Tôi và em 
Cuộc đời và ước mơ 
Song song tồn tại

Đời và thơ
Đi khắp mọi miền 
Buồn vui
Theo tiếng tàu lăn bánh
Buồn vui 
Mỗi miền mỗi cảnh .
Buồn vui…
Trên mỗi sân ga .

Liên kết chặt .
Bởi những Tà vẹt nối .
Mãi song song .
Chẳng có điểm bắt đầu 
và không miền kết thúc .
Ta gặp nhau .
Có lẽ 
Ở vô cùng …