Mình mong muốn thử cảm giác trở thành cô dâu, khoát lên mình chiếc váy cưới lồng lãy để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho hôn lễ trong tương lai.