Muốn được cùng người yêu chụp bộ ảnh đầu tiên đẹp thiệc đẹp. Bởi vì 5 năm rồi mà k có bộ ảnh nào hixhix