Tâm trạng "đến hẹn lại lên" của chị em trước ngày 8/3, bạn có thấy mình trong đó?

Tâm trạng "đến hẹn lại lên" của chị em trước ngày 8/3, bạn có thấy mình trong đó?

Vẫn biết là chờ mong lắm thì thất vọng nhiều, nhưng những tâm trạng như thế này năm nào cũng đeo bám các chị em mãi không thôi.