1 năm = Paper Wedding (Giấy)
2 năm = Calico – Cotton (Vải sợi)
3 năm = Muslin – Leather (Da)
4 năm = Silk (Lụa)
5 năm = Wood (Gỗ)
6 năm = Iron (Sắt)
7 năm = Copper – Wollen (Đồng)
8 năm = Electric appliance (Đồ điện)
9 năm = Pottery (Gốm)
10 năm = Tin (Thiếc)
11 năm = Steel (Thép)
12 năm = Linen (vải lanh)
13 năm = Lace (Ren)
14 năm = Ivory (Ngà)
15 năm = Crystal (Pha lê)
20 năm = China (Sứ)
25 năm = Silver Jubilee (Bạc)
30 năm = Pearl (Ngọc trai)
35 năm = Coral – Jade (san hô – cẩm thạch)
40 năm = Ruby (Hồng ngọc)
45 năm = Sapphire (Ngọc Bích)
50 năm = Golden (Vàng)
55 năm = Emerald (Ngọc lục bảo)
60 năm = Diamond Jubilee (Kim cương)