Tháng mười về anh cũng về phải không?
Cùng em hát ca và vui sinh nhật hồng.
Cùng em thổi nến và cùng em cắt bánh.
Cùng em nô đùa và cùng thắp yêu thương.

Tháng mười về anh cũng về đúng không?
Vì em nhớ vì em trông nhiều lắm.
Vì em thương vì em hoài mơ mộng.
Vì em yêu nên cứ mãi mong chờ.

Tháng mười anh sẽ về phải không?
Em mỗi sáng to son điểm má hồng.
Em soi gương và biết mình xinh đẹp.
Em tự tin để chờ đón anh về.

Tháng mười về anh sẽ về phải không.
Đừng nhé anh đừng làm em uổng công.
Đừng để em tự thổi ngọn nến hồng.
Đừng anh nhé bỏ tháng mười hoang phí !

Tháng mười về anh cũng về phải không?
Cùng em hát ca và vui sinh nhật hồng.
Cùng em thổi nến và cùng em cắt bánh.
Cùng em nô đùa và cùng thắp yêu thương.

Tháng mười về anh cũng về đúng không?
Vì em nhớ vì em trông nhiều lắm.
Vì em thương vì em hoài mơ mộng.
Vì em yêu nên cứ mãi mong chờ.

Tháng mười anh sẽ về phải không?
Em mỗi sáng to son điểm má hồng.
Em soi gương và biết mình xinh đẹp.
Em tự tin để chờ đón anh về.

Tháng mười về anh sẽ về phải không.
Đừng nhé anh đừng làm em uổng công.
Đừng để em tự thổi ngọn nến hồng.
Đừng anh nhé bỏ tháng mười hoang phí !