Thử cảm nhận khi được mặc áo cưới cho ngày trọng đại sắp đến.