Muốn chuẩn bị hành trang cho con đường hạnh phúc sau này… Muốn thử 1 lần được đẹp nhất trong đời con gái….