Đam mê làm mẫu ảnh. Cũng có thể để chuẩn bị cho đám cưới trong năm tới.