Mình tham gia chương trình với mong muốn được làm cô dâu là điều tuyệt vời đến nhường nào. Và mình rất rất muốn được có mặt trong ngày hôm ấy.