Muốn được mặc thử chiếc áo cưới từ trước đến giờ vẫn mong muốn được mặc thử vì không có điều kiện để thuê một chiếc áo cưới . Với lai sau này mình dự định sẽ học len đến thạc sĩ nên cơ hội mặc rất hiếm , mình muốn thử xem khi mặc áo cưới mình sẽ như thế nào