Muốn mặc thử chiếc áo cưới vì đó là sự ước ao từ trước đến giờ