Muốn làm 1 vài đều gì đó nó vượt ngoài suy nghĩ mà có khi bản thân chưa thể làm được,,,hoặc chưa bao giờ nghĩ là mình nên làm như vậy hoặc như thế kia,^.^

Chương trình này cũng mang tính thử thách nên bản thân muốn tham gia.