Kính gửi : BAN GIÁM ĐỐC MARRY

Tôi muốn tham gia chương trình này để cảm nhận được minh có thật sự thấy hạnh phúc khi cùng với người đàn ông mà mình đã chọn  sau bao nhiêu sóng gió mà hai người đã cùng nhau vượt qua.