Lí do tham gia vì e muốn biết xem mình làm cô dâu xinh đẹp đến mức nào và muốn chia sẻ khoảng khắc hạnh phúc của mình với mọi người