Em àh!anh biết em là một cô gái,suốt đòi này phải ngòi trên xe Lân Nhung Anh vẫn muốn Trâm sóc em,Anh muốn em trỏ thành nhu bao phụ nữ khác ,Anh muốn em làm vọ Anh,làm mẹ cũa các con chúng ta sau này khi cưới,em bàng lòng để Anh Trâm sóc cả đòi em nhé!

Lòi cầu hôn thật thà làm cho em cảm động roi nước mất,Nhung em vẫn không tụ tin,Anh đã an ủi,em phải tụ tin lên,đùng gì mạc cảm số phận mà đánh mất đi hạnh phúc của bản thân hẩy tin Anh mọt lần em nhé!Gì Anh thật lòng thật dạ lo Láng cho em cả đòi,Anh cố gán giúp em vược qua số phận Anh xẻ làm e hạnh phúc,em khóc nhoè đi và ôm trầm lấy Anh,gật đầu lia lịa,em bàng lòng em bàng lòng nói trong tiến nấc nhu sọ ai đó cuối Anh đi vậy.Em bàng lòng gì em cũng thích Anh ,em cố gần làm tròn nhiệm vụ người vọ Anh yeu em!.