Để được bên nhau ngày hôm nay chúng ta đã vượt qua bao khó khăn và vất vả. Vậy nên sau này dù có chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng không bao giờ buông tay nhau nhé ck