Kiểu 1: Lông mày khiến bạn trẻ hơn

 

 

Dùng phấn nâu và cọ lông mày để kẻ.

 

Nét vẽ đầu tiên sẽ định hình lông mày. Vẽ viền ngoài lông mày trước bằng những nét vẽ ngắn. Sau đó dặm phấn vào giữa lông mày.

 

Dặm phấn từ đầu lông mày xuống cuối.

 

Đoạn cuối kéo dài đuôi lông mày bằng nét vẽ hất xuống.

 

Làm tương tự với lông mày còn lại.

 

Kiểu lông mày này hợp với đầu chẻ ngôi giữa.

 

Kiểu 2: Lông mày khiến bạn chững chạc hơn

 

 

Đây cũng là cách kẻ lông mày đơn giản. Đầu tiên, dùng bút kẻ lông mày để tô lông mày đậm

 

Định hình lông mày bằng nét vẽ ngắn và tô đều cho lông mày tự nhiên

 

Vẽ lông mày theo hình vòng cung. Đoạn cong của lông mày phù hợp với cấu trúc khuôn mặt. Từ đầu lông mày đến đoạn vòng cung sẽ chiếm 2/3 chiều dài cả lông mày.

 

Làm tương tự với bên lông mày còn lại

 

Từ điểm cong của lông mày kẻ 1 đường thẳng lên mái tóc rồi chia tóc tại điểm đó.

 

Hất hết tóc về bên còn lại. 

 

Kiểu 3: Lông mày khiến bạn lanh lợi hơn