Dùng hoa tươi và chuỗi ngọc trai để trang trí

Cùng với đó là cổng hoa cũng được trang trí bằng chuỗi ngọc