So với bạn bè cùng trang lứa thì tình yêu của mình có vẻ đặc biệt nhất khi mình người nam còn người yêu mình là người bắc với lại mình còn hơn anh ấy 2 tuổi nữa. Tuy nhiên khi yêu nhau mình không còn thấy có khoảng cách nào giữa hai đứa nữa. Chúng mình yêu nhau và đang chờ cơ hội để thưa chuyện với bố mẹ. Mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi và một ngày không xa nữa chúng mình sẽ được cùng nhau về dưới một mái nhà