muốn thử sức mình và mong muốn thay đổi hình ảnh bản thân