Trang điểm trong veo cho cô dâu da dầu và mụn

Xu hướng hiện nay cô dâu thích vẻ đẹp diẹu dàng ,TUOI Tre mà không kém phần xinh đẹp chuyên gia Trang điẽm kết hợp tông màu nâu và cam hiện đại làm đẹp cho gương mật.Hai sác màu này làm cho làn da bánh mật có vẻ đẹp rạng rỏ Tôn lên làm cho làn da khỏe mạnh.Lóp nền được Trang điẻm nhẹ giu ve tu nhien.điễm nhấn cho gương mat là đoi moi màu cam noi bac Tre Trung.

Vói máy tóc chuyen gia Trang điểm tạo kiếu nhẹ nhàng tu nhiên tót uống xoan BUÔN nhẹ Tô điểm bông Hoa nhẹ nhàng .cô dau có thể ấp dụng cách Trang điếm này vào ban ngay hay cupocj sống hàng ngày.

Su tầm