23 em đứng trước bao nhiêu sự lựa chọn, em hoang mang chỉ vì em là một cô gái tuổi 23, 23 rồi em cần sự ổn định hay cần một ước mơ…Cái tuổi nó đuổi cái xuân, trên gương mặt vẫn còn trẻ lắm, vẫn hôn nhiên, vô hại nhưng thời gian đâu có đợi ai, mỗi phút trôi đi là mãi mãi, năm tháng chẳng đợi người ta lớn, chẳng đợi người ta trưởng thành, em giật mình thảnh thốt, thời trẻ đã sắp qua rồi sao? Muốn khoát lên mình bộ áo cô dâu.. Mà thời gian trôi đi nhanh quá..