"Em chẳng cần một chàng trai cổ tích
Dùng ngôn tình dệt nên chuyện yêu thương
Em chỉ cần một chàng trai đơn giản
Biết yêu em theo một cách bình thường.
Chẳng cần người coi em là lẽ sống
Là bầu trời, là sông rộng, biển sâu
Chỉ cần khi hai đứa mình mệt mỏi
Anh nhớ vì sao chúng ta đã bắt đầu."