Mỗi ngừơi con gái khi sinh ra và đến lúc trửơng thành ai cũng đều muốn đựơc làm cô dâu đẹp nhất trong đời.vậy nên giờ có chương trình này nen uyên cũng muốn được trãi ngiệm trứơc khilấy chồng.để biết được thêm nhiều điều đồng thời học hỏi thêm kinh ngiệm.cám ơn vì đã có chương trình này..