Muốn tập tự tin trước mọi người, trải nghiệm khoảng khắc đầu tiên diện váy cưới