Tình yêu chính là người trong trái tim trước sau luôn là một, trước và sau này trái tim em luôn có anh, mãi mãi là anh, sẽ không ai khác ngoài anh.