Con người chúng ta không ai là hoàn hảo hết mà là quy luật bù trừ cho nhau. Em và anh cũng vậy. Em không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng em chắc một điều rằng hôm nay chúng ta vẫn hạnh phúc anh nhỉ! 

Đến với chương trình, em hy vọng chúng ta sẽ được trải nghiệm nhiều hơn để mình chuẩn bị bước ngoặt lớn của cuộc đời anh nhé!