. Ngồi ngẫm nghĩ lại rằng: Hóa ra trong tình yêu cũng cần phải có sự dũng cảm và chấp nhận. Dũng cảm???  Sự dũng cảm để đối mặt với quá khứ của nhau, sự chấp nhận để thấu hiểu chính con người thật của nhau. Và khi chúng ta nhận ra nhau chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, phải không anh??