“Ế” là một “trạng thái tinh thần” mà hiện nay, có một cơ số người mắc phải. Với mỗi người, lại có những biểu hiện khác nhau. Người thì tìm mọi cách để chống “ế”, người thì mặc kệ, chấp nhận sống chung với “ế”, người thì nhắm mắt đưa chân để thoát khỏi kiếp “ế”…

Nguyên nhân dẫn đến “ế” có kể từ sáng đến tối, từ tối đến đêm, và từ đêm cho đến sáng cũng không hết. “Ế” là do vẻ ngoài không được khen là “xinh thế”, “ế” là do tính cách bị chê là “dị thế”, “ế” là bởi gia thế không được như thế, “ế” là khi tuổi đã “xế” (chiều), “ế” là do không có “dế” xịn, “xế” sang, “ế” là bởi bạn đang tiến kịp với “xu thế” của thời đại, “ế” là do kinh tế chưa cho phép, “ế” là sự thể hiện bạn là con người tinh tế… (liệt kê nữa chắc sẽ tàn phế luôn).