YÊU
Không cần nhiều người biết đến
Không cần đo đếm thời gian
Không cần nghĩ khoảng cách xa hay gần
Yêu Là Khi…
Cảm thấy hạnh phúc 
Vui hay buồn cũng cần có nhau
Bỏ qua miệng đời soi mói
Là mặc kệ lí trí của ta.

Là nguyện trói cuộc đời này với một người duy nhất