ai cũng muốn được khoắc trên mình bộ váy cưới trắng và sánh bước bên cạnh là người mà mình yêu thương…. và em cũng không ngoại lệ ^^