Mỗi một đời người rồi sẽ có những thời điểm gặp người quyết định của cuộc đời mình

Có người nói,chúng ta không thể lựa chọn vận mệnh,thứ duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là phải đối mặt thế nào khi đứng trước vận mệnh mà thôi
 Yêu đúng lúc,gặp đúng người – đó là 1 điều may mắn và cũng là điều hạnh phúc nhất