Muốn thực hiện một bộ ảnh để ghi lại những khoảng khắc của hai đứa.. Ước mơ là thực hiện đk 1 bộ ảnh tại Biển vì rất thích biển