Mong muốn được 1 lần mặc bộ vây cưới trong ngày hạnh phúc ….