Muốn buông tay…Nhưng . . .Rồi lại nắm . .

Muốn bỏ mặc . . .Nhưng . . .Lại quan tâm . . .

 Muốn vô tình . . .Nhưng . . .Trái tim . . .Không bao giờ làm được .. .

Mọi thứ chỉ cần quyết tâm và cố gắng sẽ có ngày đạt được,, chỉ duy nhất tình cảm là không thể, vì người đi rồi thì cho dù có quay về cũng chỉ là giả tạo. Nhưng rồi liệu vỡ kịch có hoàn thành nếu không có diễn viên và những cảm xúc giả tạo. Cho nên mọi việc đều trong tay con người, cách người nhìn nhận vấn đề là chổ để quyết định nắm hay buông.

Nắng lên rồi, say yes hay say no chỉ là ở ta mà thôi.