Muốn được mặc váy cưới, muốn thử làm cô dâu xem mình sẽ như thế nào.