Tham gia hội thử làm cô dâu – chú rể tại Marry Wedding Day để có cơ hội giao lưu chia sẻ và kết bạn với các thành viên khác tại cộng đồng cưới hỏi Marry cả nhà nhé!

1.Hội thử làm cô dâu chú rể ở TP. HCM: 

https://www.facebook.com/groups/274470109556665/

2. Hội thử làm cô dâu chú rể ở Hà Nội:

https://www.facebook.com/groups/1746078872316197

3. Hội thử làm cô dâu chú rể ở Đà Nẵng:

https://www.facebook.com/groups/240283259655353/