Tìm ý tưởng, kinh nghiệm, khuyến mãi đặt dịch vụ cưới giá tốt nhất cho đám cưới trong mơ của bạn

Tin hết hạn

Bạn đang xem tin đã hết hạn.
Nếu bạn là nhà cung cấp, vui lòng  làm mới hoặc

Xem tin khuyến mãi khác

Vivian Studio khuyến mại cực sốc: giảm 50% các dịch vụ cưới

Vivian Studio khuyến mại cực sốc: giảm 50% các dịch vụ cưới trọn gói với mức giá gốc từ: 5.800.000 – 34.400.000 VNĐ. Áp dụng từ 20/02/2014 – 20/03/2014.

Vivian Studio khuyến mại cực sốc giảm ngay 50% giá các gói dịch vụ chụp nội thành từ 20/02/2014 – 20/03/2014. Miễn phí trang điểm tại nhà 50km.

TRỌN GÓI CHỤP NỘI THÀNH HÀ NỘI (20/02/2013 – 20/03/2014)

A/ TRỌN GÓI VIP NỘI THÀNH

1. Trọn gói VIP I nội thành: 34.400.000Đ

* Tặng 50% = 17.200.000 Đ

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (sở hữu)

Sau khuyến mại chỉ còn: 17.200.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (30 x 45) hoặc (40 x 40) loại 30 trang

2/ 01 Album ảnh (30 x 30) hoặc (25 x 35) loại 30 trang (chất liệu công nghệ Đức photobook)

3/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

4/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) in meka (chất liệu công nghệ Đức)

5/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép gỗ lamina

6/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc

7/ 01 áo dài ăn hỏi

8/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng

9/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

10/ 01 trang điể m ăn hỏi

11/ 01 lần trang điểm ngày cưới

12/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———-oOo———-

2. Trọn gói VIP II nội thành 2: 31.000.000Đ

* Tặng 50% = 15.500.000 Đ

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại chỉ còn: 15.500.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (30 x 40) hoặc (35 x 35) loại 30 trang

2/ 01 Album ảnh (30 x 30) hoặc (25 x 35) loại 30 trang (chất liệu công nghệ Đức photobook)

3/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

4/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) in meka (chất liệu công nghệ Đức)

5/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép gỗ lamina

6/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc

7/ 01 áo dài ăn hỏi

8/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng

9/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

10/ 01 trang điể  m  ăn hỏi

11/ 01 lần trang điểm ngày cưới

12/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———-oOo———-

B/ TRỌN GÓI ÁP DỤNG KHÔNG ĐI TOUR (tất cả các ngày trong tuần)

1/ Trọn gói 1 trị giá: 25.000.000 Đ

* Tặng 50% = 12.500.000 Đ/gói sản phẩm

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại còn: 12.500.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (30 x 40) hoặc (35 x 35) loại 30 trang (Bìa tạp chí)

2/ 01 Album ảnh (25 x 25) hoặc (20 x 30) loại 30 trang (photobook)

3/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

4/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) in meka (chất liệu công nghệ Đức)

5/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép gỗ lamina

6/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc

7/ 01 áo dài ăn hỏi

8/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng

9/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

10/ 01 trang điểm ăn hỏi

11/ 01 lần trang điểm ngày cưới

12/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———-oOo———-

2/ Trọn gói 2 trị giá: 18.000.000 Đ

* Tặng 50% =  9.000.000 Đ/gói sản phẩm

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ tại của hàng ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại còn: 9.000.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (40 x 40) hoặc (30 x 45) loại 30 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cướ i (tuỳ chọn);

3/ 01 album ảnh photobook (15 x 15) hoặc (13 x 18) loại 30 trang

4/ 01 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép lamina

5/ 01 Ảnh phóng lớn (70 x 110) ép lamina

6 /01 ảnh để bàn (20 x 30) gỗ lamina

7/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc

8/ 01 áo dài ăn hỏi

9/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng

10/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

11/ 01 trang điểm ăn hỏi

12/ 01 lần trang điểm ngày cưới

13/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———-oOo———-

3/ Trọn gói 3: 13.800.000 Đ, Tặng ngay :

* Tặng 50% = 6.900.000 Đ/ gói sản phẩm

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ tại cửa hàng ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại còn: 6.900.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (35 x 35) hoặc (30 x 40) loại 30 trang

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn)

3/ 01 album ảnh photobook (15 x 15) hoặc (13 x 18) loại 30 trang

4/ 02 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép lamina

5/ 01 ảnh để bàn (20 x 30) gỗ lamina

6/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc

7/ 01 áo dài ăn hỏi

8/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng

9/ Nơ – Caravet đỡ lễ tùy số lượng

10/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

11/ 01 lần trang điểm ngày cưới

12/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán

———-oOo———-

4/ Trọn gói 4: 12.800.000 Đ, Tặng ngay:

* Tặng 50% = 6.400.000 Đ/gói sản phẩm

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ tại cửa hàng ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại còn: 6.400.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/01 Album ảnh ( 30 x 35 ) loại 30 trang;

2/01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/02 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép lamina;

4/01 ảnh để bàn (20 x 30) gỗ lamina

5/02 DVD ảnh động lồng nhạc;

6/01 áo dài ăn hỏi

7/Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

8/Nơ – Caravat đỡ lễ tùy chọn

9/01 lần trang điểm ăn hỏi

10/01 lần trang điểm ngày cưới

11/Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết

———-oOo———-

5/ Trọn gói 5: 11.800.000 Đ, Tặng ngay:
* Tặng 50% = 5.900.000 Đ/gói sản phẩm

* Miễn phí trang điểm tại nhà hoặc trang điểm mẹ tại cửa hàng ngày cưới

* Tặng ngay 01 váy may theo số đo (mặc xong trả lại)

Sau khuyến mại còn: 5.900.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (30 x 30) hoặc (25 x 35) hoặc (25 x 38) loại 30 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/ 02 Ảnh phóng lớn (60 x 90) ép lamina

4/ 01 Ảnh để bàn (20 x 30) ép lamina

5/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc;

6/ 01 áo dài ăn hỏi

7/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

8/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

9/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

10/ 01 lần trang điểm ngày cưới

11/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———oOo———-

6/ Trọn gói 6: 9.400.000 Đ, Tặng ngay:
* Tặng 50% = 4.700.000 Đ/gói sản phẩm

Sau khuyến mại chỉ còn: 4.700.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (20 x 30) hoặc (25 x 35) hoặc loại 30 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/ 02 Ảnh phóng lớn (50 x 75) ép lamina

4/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc;

5/ 01 áo dài ăn hỏi

6/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

7/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

8/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

9/ 01 lần trang điểm ngày cưới

10/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———oOo———-

7/ Trọn gói 7: 9.400.000 Đ, Tặng ngay:

* Tặng 50% = 4.700.000 Đ/gói sản phẩm
Sau khuyến mại chỉ còn: 4.700.000 Đ

Trọn gói dịch vụ bao gồm:

1/ 01 Album ảnh (30 x 30) hoặc (25 x 35) hoặc loại 20 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/ 02 Ảnh phóng lớn (50 x 75) ép lamina

4/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc;

5/ 01 áo dài ăn hỏi

6/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

7/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

8/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

9/ 01 lần trang điểm ngày cưới

10/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết;

———oOo———-

C/ TRỌN GÓI SIÊU TIẾT KIỆM

1/ Trọn gói siêu tiết kiệm 1: sau khuyến mãi chỉ còn: 3.600.000 Đ

1/ 01 Album ảnh (20 x 30) hoặc (25 x 25) loại 20 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/ 02 Ảnh phóng lớn (50 x 75) ép lamina;

4/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc;

5/ 01 áo dài ăn hỏi

6/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

7/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

8/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

9/ 01 lần trang điểm ngày cưới

10/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết

———-oOo———-

2/ Trọn gói siêu tiết kiệm 2: sau khuyến mãi chỉ còn: 2.900.000 Đ

1/ 01 Album ảnh (20 x 20) loại 20 trang;

2/ 01 Váy cưới mặc ngày cưới (tuỳ chọn);

3/ 01 Ảnh phóng lớn (50 x 75) ép lamina;

4/ 02 DVD ảnh động lồng nhạc;

5/ 01 áo dài ăn hỏi

6/ Áo dài đỡ lễ tùy số lượng;

7/ Nơ – Caravat đỡ lễ tùy số lượng

8/ 01 lần trang điểm ăn hỏi

9/ 01 lần trang điểm ngày cưới

10/ Copy file ảnh gốc (100% không hạ size) sau khi đã thanh toán hết

———-oOo———-

 

D/ TRỌN GÓI ÁP DỤNG TOUR:

Trọn gói áp dụng tour vào thứ 2, 4 ,5, 6 hàng tuần

Tour áp dụng trọn gói 2 cỡ AB (40 x 40); trọn gói 3 cỡ AB (30 x 40); trọn gói 4 cỡ AB (30 x 35)

1. Tour thứ 2 hằng tuần:

– Hà Nội View

– Hồ Gươm

– Café phong cách Hàn Quốc

– Café phong cách Trẻ Trung

– Café phong cách Sang Trọng

Khách hàng vui lòng trả phí vào cửa Hà Nội View.

 

2. Tour thứ 4 hằng tuần:

– Rặng nhãn

– Hồ Gươm

– Khách sạn Metropol

– Café phong cách Hàn Quốc

– Café phong cách Trẻ Trung

– Café phong cách Sang Trọng

Khách hàng vui lòng trả phí vào cửa rặng nhãn

 

3. Tour thứ 5:

– Box Art

– Đường Kim Mã

– Café phong cách Hàn Quốc

– Café phong cách Trẻ Trung

– Café phong cách Sang Trọng

 

4.Tour thứ 6 hằng tuần:

– Bãi Đá

– Vườn hoa Nhật Tân

– Hồ Gươm

– Café phong cách Hàn Quốc

– Café phong cách Trẻ trung

– Café phong cách Sang Trọng

Khách hàng vui lòng trả phí vào cổng bãi đá (200k), vườn hoa Nhật Tân(50k).

 

* Cam kết 1 ekip phục vụ một đôi cô dâu – chú rể.

Video mới nhất
Chuyện tình không biên giới, giản dị mà không kém phần đa màu sắc của Phương Vy và Sean Trace là đích đến trong mơ của rất nhiều cặp đôi trẻ.