Marry Excellence Awards 2017
tôn vinh 500 nhà cung cấp dịch vụ cưới xuất sắc trên toàn quốc.

Tiêu Chí Đánh Giá

  • Thông tin gian hàng cập nhật đầy đủ: Tên, Địa chỉ, Email, Số điện thoại, Fanpage, 03 Hình đại diện, Giới thiệu, Giá dịch vụ đơn vị tối thiểu.
  • Hình ảnh dịch vụ: Tạo ít nhất 02 albums trong chuyên mục Album dịch vụ cưới – hình ảnh về dịch vụ của chính nhà cung cấp
  • Đánh giá của đối tác: Mời ít nhất 02 đối tác trong ngành cưới đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp.
  • Đánh giá của cô dâu: Mời ít nhất 10 cô dâu đã sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đánh giá chất lượng dịch vụ với điểm trung bình >= 4 (dựa trên thang điểm 5).
  • Chăm sóc khách hàng: Trả lời ít nhất 80% đánh giá, yêu cầu cung cấp giá, thông tin trên gian hàng của nhà cung cấp tại Marry.vn trong năm 2017.
  • Thông tin ưu đãi: Duy trì ở mục “Khuyến mãi & Dịch vụ cưới” trên Marry.vn ít nhất 01 ưu đãi dành cho cô dâu hàng tháng.
  • Gói dịch vụ: Tạo ít nhất 03 gói dịch vụ với thông tin & giá đầy đủ. Lưu ý: Gói dịch vụ này chỉ hiển thị khi gian hàng sử dụng “Premium Shop” của Marry.vn.
Marry - loading