” Anh không thể hứa hẹn về một tương lai giàu sang, phú quý. Vì đời người luôn lúc bổng, lúc trầm. 

10:54, 03/04/2019 bởi: TuArt Wedding - Ho Chi Minh
 0 bình luận  0 love

" Anh không thể hứa hẹn về một tương lai giàu sang, phú quý. Vì đời người luôn lúc bổng, lúc trầm. 
Nhưng anh hứa sẽ cho em một hiện tại hạnh phúc với những gì tốt nhất của anh "
Bởi vì em là lý do cho mọi nỗ lực trong anh!

Nhà cung cấp liên quan:

Bình luận

0 bình luận

Bạn có ảnh cưới muốn chia sẻ?     Tạo album