Kỉ niệm mùa lũ năm ấy tại NU weddings

Lần đầu tiên hai chúng tôi được trải nghiệm mùa nước lũ miền Trung. Đây quả là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của hai chúng tôi.

Liên hệ với NU weddings

48 Lê Đình Dương