Hoàng Khánh - Wedding & Event

Hoàng Khánh - Wedding & Event - sự lựa cọn hoàn hảo cho lễ ăn hỏi
  • Tráp Ăn Hỏi VIP & VIP Limited
  • Thiết kế riêng và mới 100% theo yêu cầu về kiểu dáng, kích thước và màu sắc của từng lễ Ăn Hỏi
  • Đồ lễ được lựa chọn cẩn thận và đủ đẩy theo những nghi lễ truyền thống và mang hơi thở hiện đại
  • Trang trí 100% hoa tươi Đà Lạt cao cấp và hoa tươi nhập khẩu tinh tế và trang nhã
  • Thời gian là vàng và thời gian làm lễ là Kim Cương
  • Tráp Ăn Hỏi và Đội ngũ bê đỡ tráp chuyên nghiệp luôn sớm hơn giờ đặt để đảm bảo một ngày vui trọn vẹn!

Đánh giá

Chia sẽ suy nghĩ của bạn với những cặp đôi khác

Viết bình luận
Đồ lễ được lựa chọn cẩn thận và đủ đẩy theo những nghi lễ truyền thống
Chu đáo từng khâu, rất cẩn thận.
Đội ngũ bê đỡ tráp chuyên nghiệp, đến sớm. Hài lòng

Liên hệ với Hoàng Khánh - Wedding & Event

 
Liên hệ nhà cung cấp