3.Ten : NGÔ LÊ HỒNG NGỌC

  Tuổi 1994

  Nghề nghiệp : Giáo viên

  Nơi sống  : Vĩnh Cửu-Đồng Nai

  Mong muốn khi tham gia chương trình : để trải nghiệm cảm giác để trở thành cô dâu thực thụ qua bàn tay "phù phép" ve các chuyên gia hàng đầu về cưới tại Việt Nam