muốn được khoác lên bộ áo cưới dù chỉ một lần, lúc đó có lẽ là lúc mình nhất trong cuộc đời.