Có những ngày muốn rong ruổi mãi thôi.

Nơi góc phố một mình ta rảo bước

Nhìn người ta nắm tay rồi ao ước

“Lạnh thế này giá được những cái ôm!”

Có những ngày chợt thèm khát tự do

Muốn chạy trốn đống việc đang trước mắt

Đi thật xa rồi bỗng dưng biến mất

Ai sẽ tìm, ai sẽ nhớ đến ta?

Có những ngày miệng lẩm nhẩm bài ca

Chưa thuộc lờNhơi cứ ê a ngồi hát

Mặc ngoài kia thói đời bao mặn chát

Ngồi một mình ta thưởng thức cô đơn

Có những ngày…ta chẳng muốn gì hơn.