Người em muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này, trước khi anh tới chưa từng có ai, sau khi có anh không thêm ai khác.

Anh là tất cả những gì em khao khát!!!