Anh à. Hôm nay em tham gia cuộc thi mong có 1 món quá nhỏ thật đặc biệt tặng anh trong lễ cưới . Từ bây giờ chúng ta sẽ bê  nhau mãi mãi phải không anh .