Gặp được nhau là định mệnh – Đến được với nhau là duyên số..

Tham gia chương trình cũng là 1 trải nghiệm trước khi chúng mình tiến đến hôn nhân ❤️